Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Serveis als usuaris

Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)

El Centre Especial de Treball Tramuntana té com a objectiu principal la integració laboral i social de les persones amb discapacitat psíquica igual o superior a un 33% legalment reconeguda, preferentment de la comarca del Baix Empordà, que per les dificultats que presenten no poden accedir al mercat de treball ordinari.

Els serveis que ofereix el Centre Tramuntana-CET  formen part de les activitats empresarials del Centre,  i són:

1. Jardineria:

2. Senyalització Vial i Mobiliari Urbà:

3. Centre de Cultius de plantes ornamentals:

4. Manipulats industrials:

El CET dona serveis d'ajustament personal i social als seus treballadors amb discapacitat que ho requereixen. Emmarcats dins del servei d'ajustament personal i social del centre especial de treball trobem els USAP (unitats de suport a l'activitat professional), s'entén per USAP l'equip multiprofessional, que mitjançant el desenvolupament de les funcions i comeses que té assignades, permet ajudar a superar les barreres, obstacles o dificultats que els treballadors i treballadores amb discapacitat tenen en el procés d'incorporació a un lloc de treball, així com la permanència i progressió en el mateix.

 Serveis als usuaris
› Noticies
› Antecedents generals
› Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
› Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
› Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)
› Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008
› Associació de familiars d'usuaris del Centre Tramuntana
› Centre Ocupacional Tramuntana a Sant Feliu de Guíxols
› Misió, Visió i Valors del CO-CET Tramuntana
› Contacte


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek