Consell Comarcal del Baix Empordā Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Serveis als usuaris

Servei de Terāpia Ocupacional (STO)

Té per objecte facilitar als seus destinataris, per mitjà una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, la teràpia ocupacional a fi que puguin assolir dins les  possibilitats de cada un la màxima integració social.

Els seus usuaris són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral i han finalitzat el corresponent període formatiu, el seu grau de discapacitat és igual o superior al 65% segons la valoració feta per l’Equip de Valoració i Orientació de l’ICASS i a més ha de concórrer el fet que no tinguin capacitat de treball suficient per cobrir el cost d’una plaça en el Centre Especial de Treball.

Les funcions del Servei de Teràpia Ocupacional són:

. La Ocupació Terapèutica: consistent en tasques amb les quals evitant les simples ocupacions estèrils o rutinàries, sempre que sigui possible, que la persona que utilitza aquest servei pugui adonar-se de l’assoliment d’un resultat material satisfactori.

. L’Ajustament Personal: consistent en un conjunt d’activitats, que amb la participació directa, tenen per objectiu l’habilitació personal i la millora de la relació amb l’entorn de les persones ateses.Serveis als usuaris
› Noticies
› Antecedents generals
› Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
› Servei de Terāpia Ocupacional (STO)
› Servei Ocupacional d'Inserciķ (SOI)
› Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008
› Associaciķ de familiars d'usuaris del Centre Tramuntana
› Centre Ocupacional Tramuntana a Sant Feliu de Guíxols
› Misiķ, Visiķ i Valors del CO-CET Tramuntana
› Contacte


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek