Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Serveis als usuaris

Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)

Té per objecte facilitar al usuaris del Servei, un seguit d’activitats que els permeti assolir la major capacitació pel treball i per la seva màxima integració amb l’entorn.

Els usuaris d’aquest Servei són persones amb discapacitat psíquica que estan en edat laboral havent finalitzat el corresponent període d’escolaritat i que tenen capacitat productiva adequada per formar part d’un CET un cop  realitzat un període de  formació i preparació prèvies per tal d’assolir el nivell de capacitació que els permeti accedir-hi.

 Serveis als usuaris
› Noticies
› Antecedents generals
› Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
› Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
› Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)
› Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008
› Associació de familiars d'usuaris del Centre Tramuntana
› Centre Ocupacional Tramuntana a Sant Feliu de Guíxols
› Misió, Visió i Valors del CO-CET Tramuntana
› Contacte


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek