Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Serveis als usuaris

Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008

La Direcció del Centre Tramuntana expressa la voluntat de mantenir i millorar constantment el sistema de gestió de qualitat i medi ambient basat en les normes UNE EN ISO 9001:2008 i UNE EN ISO 14001:2004, establint les següents directrius com a pilars bàsics de la seva Política.

 

 • Implantar i mantenir un Sistema de Gestió basat en processos que permeti reportar resultats mesurables per la presa de decisions
 •  

 • Complir amb tots els requisits legals aplicables així com qualsevol altre requisit que l’organització subscrigui
 •  

 • Fomentar la participació de tot el nostre personal en el manteniment i millora del Sistema de Gestió de Qualitat i Mediambient, mitjançant la informació i formació del personal.
 •  

 • Oferir i prestar serveis que compleixin satisfactòriament amb les expectatives dels nostres clients, en quant al grau de qualitat esperat i correcte compliment dels seus requisits.
 •  

 • Prestar l’òptim servei als nostres usuaris en quant a atenció i potenciació de totes les seves habilitats i capacitat.
 •  

 • Establir anualment objectius i fites amb la fi de millorar contínuament, assignant els medis i recursos necessaris per a la consecució dels mateixos, així com revisar-los periòdicament per avaluar el seu grau de compliment .
 •  

 • Assegurar que el nostre sistema sigui difós, entès i assumit en tots els nivells de l’empresa, comunicant la nostra Política a tothom.
 •  

 • Treballar i esforçar-nos per millorar contínuament i per tal de prevenir qualsevol tipus de contaminació ambiental que pugui ser generada per personal del Centre Tramuntana
 •  

 • Seguir involucrant als nostres proveïdors e intercanviar informació d’interès que ens ajudi a millorar les nostres activitats, així com comunicar-los els compromisos adquirits amb el mediambient.
 •  

 • Efectuar revisions periòdiques del sistema de gestió per tal de millorar contínuament.
 •  

 

 

 

Palafrugell, 05 de març de 2009Serveis als usuaris
› Noticies
› Antecedents generals
› Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
› Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
› Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)
› Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008
› Associació de familiars d'usuaris del Centre Tramuntana
› Centre Ocupacional Tramuntana a Sant Feliu de Guíxols
› Misió, Visió i Valors del CO-CET Tramuntana
› Contacte


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek