Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Serveis als usuaris

Misió, Visió i Valors del CO-CET Tramuntana

 

Missió CET :

Integració de les persones amb discapacitat de manera que la inserció al mercat de treball sigui viable des del punt de vista econòmic (sostenible).  

 

Missió CO:

 

Acollir i orientar a les persones amb discapacitat intel·lectual del Baix Empordà.

Facilitar als usuaris del Centre Ocupacional una atenció diürna de tipus rehabilitador integral, amb activitats d’ajustament personal i teràpia ocupacional o prelaborals,  amb la finalitat de millorar la seva qualitat de vida i que puguin assolir, dins les possibilitats de cadascun d’ells la màxima autonomia personal i integració social.

 

Visió CET :

Crear i cercar oportunitats  de negoci a la comarca del baix empordà que promoguin que totes les persones amb discapacitat i aptitud per a treballar tinguin una feina digne i desenvolupament personal a la nostre comarca. Fomentar l’autonomia personal

 

Visió CO :

Avançar en la inclusió social i en la qualitat de vida de les persones amb discapacitat  intel·lectual del Baix Empordà mitjançant un augment de recursos i programes per donar-les suport.

Preveure les necessitats dels usuaris de Centre Ocupacional, les quals aniran variant en el decurs del temps. I preveure la futura demanda de places de centre ocupacional de la comarca del Baix Empordà per promoure la creació de nous serveis si és necessari.

Valors CET i CO :

Respectuosos amb les persones, amb dignitat,  amb compromís i professionalitat. Acompanyament i orientació del client intern (usuari)  i del client  extern amb  ètica i proximitat.Serveis als usuaris
› Noticies
› Antecedents generals
› Centre Especial de Treball (CET) i Unitats de suport a l'activitat professional (USAP)
› Servei de Teràpia Ocupacional (STO)
› Servei Ocupacional d'Inserció (SOI)
› Política de qualitat i medi ambient UNE EN ISO 14001:2004 i ISO 9001:2008
› Associació de familiars d'usuaris del Centre Tramuntana
› Centre Ocupacional Tramuntana a Sant Feliu de Guíxols
› Misió, Visió i Valors del CO-CET Tramuntana
› Contacte


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek