Consell Comarcal del Baix Empordà Accés ràpid a les àrees del Consell Comarcal
Centre Tramuntana Consell Comarcal del Baix Empordà

Subvencions

Ajuts i subvencions per usuaris i treballadors del centre

Oficina virtual de tràmits de la Generalitat - Serveis socials.

Des d'aquesta plana web us podeu informar dels tràmits necessaris per accedir a ajuts i certificacions per persones amb discapacitat així com sol·licitar-los per via telemàtica.

De la mateixa manera, El Departament de Treball Social del Centre Tramuntana segueix oferint-vos aquest servei i tot l'assessorament que us sigui necessari.  • Llei de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.: Descarregar
  • Llei de protecció patrimonial a persones amb discapacitat: Descarregar
  • Documentació que cal presentar per obtenir farmàcia gratuïta per persones amb discapacitat: Descarregar
  • ORDRE ASC/512/2009, de 18 de novembre, de la targeta acreditativa de la discapacitat.: Descarregar
  • LLEI 18/2003, de 4 de juliol, de suport a les famílies: Descarregar
  • Sol·licitud de la Targeta d'aparcament per a persones amb discapacitat no conductores: Descarregar
  • Avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat. Mobilitat: Descarregar
  • Avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat. Oci: Descarregar
  • Avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat. Cultura: Descarregar
  • Avantatges de la targeta acreditativa de la discapacitat. Esport: Descarregar
Subvencions
› Ajuts i subvencions per usuaris i treballadors del centre
› Ajuts i subvencions per empreses contractants


Certificat A-plus
Centre Tramuntana - Centre Ocupacional i Espai de Treball - Paratge de la Faneia, s/n 17200 Palafrugell - Tel. 972 30 56 29 - centretramuntana@baixemporda.cat
Disseny Web Comunicatek